Monday, May 11, 2009

Projek X - Pembangunan watak janaan komputer

Modeling Process adalah aktiviti membentuk watak 3D. Proses ini lebih kurang seperti membuat gubahan melalui kaedah mencanai, menguli serta menepuk-nepuk unsur yang bernama polygon. Dengan bantuan beberapa peralatan tersedia dan khas di dalam program 3D pilihan, kerja-kerja pembinaan ini hanya boleh dilakukan oleh insan-insan yang berjiwa murni sahaja. Rupa yang terbentuk akan diperhalusi sehinggalah terhasil model yang memuaskan hati ampunya rekaan.

Model ini tidak lengkap sekiranya tidak diwarnakan. Proses memberi warna-warna kehidupan pada model ini di panggil texturing. Ini penting untuk menyerlahkan lagi keanggunan si-model 3D tersebut. Warna-warna pilihan pula perlulah mengikut tema kemasyarakatan watak. Seperti kita juga, kalau ingin menghadiri kendiri kahwin. Pakailah warna-warna ceria. Barulah kena dengan tema! Cubalah elakkan memakai pakaian berwarna hitam. Warna hitam lebih sesuai digunakan untuk menghadiri majlis orang mati ataupun ke konsert death metal.

Akhir sekali, model ini akan di susuk dengan kerangka dan tulang-temulang. Proses ini dinamakan rigging. Pemasangan kerangka ini memerlukan pengamalnya menguasai bahasa-bahasa tertentu contohnya "MEL" ataupun "MAXscript". Syarat ini membolehkan mereka berkomunikasi secara berkesan dengan entiti yang mendiami perut program. Setelah beberapa siri "bercakap dengan program" diusahakan, pendek kisah.. maka model ini siap-sedia untuk di kerjaen.

No comments:

Post a Comment